Κανίδιος

Image

Ρωμαίος, φίλος του Μάρκου Κάτωνος που κατέλαβε την Κύπρο το 58 π.Χ. Ο Μάρκος Κάτων* είχε σταλεί να καταλάβει την Κύπρο χωρίς να του παραχωρηθεί στρατιωτική δύναμη, επειδή οι πολιτικοί του αντίπαλοι ήθελαν να τον απομακρύνουν από την Ρώμη. Πριν φθάσει ο ίδιος στην Κύπρο, έστειλε προπομπό τον Κανίδιο για να πείσει τον Πτολεμαίο, κυβερνήτη του νησιού, να παραδοθεί χωρίς μάχη με αντάλλαγμα να του παραχωρήσουν οι Ρωμαίοι την ιεροσύνη της θεάς Αφροδίτης στην Πάφο. Ο Πτολεμαίος δεν δέχθηκε την πρόταση και αυτοκτόνησε. Επειδή διαδιδόταν ότι είχε αφήσει μεγάλο πλούτο, ο Κάτων έστειλε στην Κύπρο τον ανεψιό του Βρούτο για να διαχειριστεί μαζί με τον Κανίδιο την περιουσία του Πτολεμαίου, γιατί δεν είχε πολλή εμπιστοσύνη στον Κανίδιο. Κατά τον Πλούταρχο, ο Βρούτος έπλευσε απρόθυμα στην Κύπρο, γιατί, αντίθετα προς τον θείο του Κάτωνα, ο ίδιος σεβόταν τον Κανίδιο.