Καφίζιν

Μέτρο χωρητικότητας για μέτρηση κυρίως σιτηρών, ισούμενο προς 20 περίπου οκάδες, που βρισκόταν παλαιότερα σε χρήση στην Κύπρο. Το μισό του λεγόταν ημικάφιζον (το). Η λέξη έχει αραβική προέλευση, από το kafiz.

 

Μερικά τοπωνύμια στην Κύπρο λέγονται Καφίζιν (το) όπως λόφος με αρχαιολογικό χώρο κοντά στη Λευκωσία (βλέπε επόμενο λήμμα), ή Καφίζες (οι), όπως τοποθεσία με φράγμα (βλέπε προηγούμενο λήμμα).