Κορρέρ Λουδοβίκος

Βενετός αξιωματούχος του 15ου αιώνα, που κατά το διάστημα μεταξύ του 1425 και του 1430, δηλαδή επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Ιανού (1398-1432) είχε υπηρετήσει ως βαΐλος (πρέσβης) της  Βενετίας στην Κύπρο. Στην πραγματικότητα δεν ήταν κανονικός βαΐλος αλλά εκτελών χρέη βαΐλου. Ήταν μία πολύ δύσκολη για την Κύπρο εποχή, αφού τότε το νησί είχε δεχθεί δύο εισβολές των Μαμελούκων της Αιγύπτου, το 1425 και το 1426 (η δεύτερη ιδιαίτερα καταστροφική, μετά την ήττα των Κυπρίων στην Χοιροκοιτία και την αιχμαλωσία του ίδιου του βασιλιά Ιανού), ενώ ακολούθησε τη δεύτερη εισβολή η επανάσταση των Κυπρίων υπό τον «ρήγα Αλέξη». Υπό τις συνθήκες αυτές, αυξημένος ήταν ο ρόλος του Λουδοβίκου Κορρέρ ως αντιβαΐλου τότε στην Κύπρο, ιδίως σε ό,τι αφορούσε την προστασία των υπηκόων της Βενετίας στο βασίλειο της Κύπρου, αλλά γενικότερα και των οικονομικών, εμπορικών και άλλων συμφερόντων της πατρίδας του.