Κερυνήτης

Image

Επίθετο του θεού Απόλλωνος στην αρχαία Κύπρο. Απαντάται σε επιγραφή των αρχών του 1ου μ.Χ. αιώνα που βρέθηκε στη Νικόκλεια (περιοχή Παλαιπάφου). Το κείμενο της επιγραφής αποτελεί όρκο πίστης των Κυπρίων προς τον αυτοκράτορα Τιβέριο, που δόθηκε το 14 μ.Χ., κι αρχίζει με επίκληση των θεοτήτων Αφροδίτης, Απόλλωνος (που αναφέρεται και ως Υλάτης και ως Κερυνήτης), Διοσκούρων, Εστίας:

 

[Νή τ]ήν ἡμετέραν Ἀκραίαν  Ἀφροδίτήν κα[ί]

τή[νἡμ]ετέραν Κόρην καί τόν ἡμέτερον

Ὑλάτη[ν Ἀπόλλ]ω καί τόν ἡμέτερον Κε[ρ]υ νήτην

Ἀπόλλω καί τούς ἡμετέρους Σωτήρας Διοσκούρους καί τήν κοινήν τῆς νήσου Βουλαίαν Ἑστίαν...

 

Κατά τον Κ. Χατζηιωάννου (ΑΚΕΠ, Δβ', αρ. 17.30), το επίθετο Κερυνήτης του Απόλλωνος δεν έχει σχέση με την πόλη Κερύνεια αλλά παράγεται από τη λέξη κορύνη (=μαγκούρα του βοσκού) επειδή ο θεός ήταν μεταξύ άλλων και προστάτης των ποιμνίων και των ποιμένων, έχουν δε βρεθεί κι αγάλματά του που τον παρουσιάζουν να κρατεί ρόπαλο (=κορύνην). Συνεπώς το επίθετο Κορυνήτης (=εκείνος που κρατεί μαγκούρα) μετετράπη στην Κύπρο σε Κερυνήτης.