Άριστος ο Σαλαμίνιος

Image

Κύπριος ιστορικός του πρώτου μισού του 2ου π.Χ. αιώνα. Ότι καταγόταν από την κυπριακή Σαλαμίνα διευκρινίζεται από τον Στράβωνα, στη γεωγραφική περιγραφή της Κύπρου: «πρόκεινται δέ πλησίον αἱ Κλεῖδες ...εἶθ’ αἱ Καρπασίαι νῆσοι, καί μετά ταῦτα ἡ Σαλαμίς, ὃθεν ἦν Ἂριστος ὁ συγγραφεύς˙ εἶτ’ Ἀρσινόη πόλις...»

 

Σύμφωνα προς σχετική αναφορά του Αρριανού (Ανάβασις, 7.15.5), ο Άριστος είχε γράψει βιβλίο στο οποίο εξιστορούσε τα κατορθώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου:« Ἂριστος δέ καί Ἀσκληπιάδης τῶν τά Ἀλεξάνδρου ἀναγραψάντων...»

 

Ο Αρριανός, όπως κι ο Στράβων, είχαν χρησιμοποιήσει το έργο του Άριστου για να αντλήσουν πληροφορίες για τα δικά τους έργα.

 

Αναφορές στον Άριστο τον Σαλαμίνιο και το έργο του, που δεν σώθηκε, υπάρχουν και σε έργα άλλων συγγραφέων, του Αθήναιου, του Κλήμη Αλεξανδρείας και του Ζηνόβιου.