Κλαυδία

Εφήμερη προσωνυμία της Νέας Πάφου, που την πήρε  για σύντομο χρονικό διάστημα γύρω στο 22 μ.Χ., πιθανότατα προς τιμήν του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβέριου, ο οποίος ανήκε στο γένος των Κλαυδίων. Η προσωνυμία δόθηκε στην κυπριακή πόλη ίσως με πρωτοβουλία των ιδίων των κατοίκων της, όταν ο Τιβέριος παραχώρησε, το 22 μ.Χ., το δικαίωμα του ασύλου στον ναό της Αφροδίτης στην Πάφο, όπως είχε ζητηθεί από τους Παφίους.

 Η προσωνυμία Κλαυδία απαντάται σε επιγραφές που έχουν βρεθεί, μαζί με τις προσωνυμίες Σεβαστή και Φλαβία.

Ως Σεβαστή Κλαυδία Φλαβία Πάφος, η   πόλη χαρακτηρίζεται στις ίδιες επιγραφές και ως   ἡ   ἱερά μητρόπολις τῶν κατά Κύπρον πόλεων, δηλαδή πρωτεύουσα του νησιού.

Την προσωνυμία Σεβαστή (=Augusta -Αυγούστα) την πήρε η Πάφος προς τιμήν του αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου. Την προσωνυμία Φλαβία την πήρε προς τιμήν του αυτοκράτορα Τίτου Φλαβίου.

Όταν, δηλαδή, η Πάφος ήθελε να τιμήσει κάποιο Ρωμαίο αυτοκράτορα, πρόσθετε πίσω από το όνομά της μια ακόμη προσωνυμία.