Κόνωνας άγιος

Εκκλησίες του Αγίου Κόνωνος, υπάρχουν πολλές σε διάφορα μέρη της Κύπρου. Ήδη από τον 6ο αιώνα αναφέρεται εκκλησία του Αγίου Κόνωνος, άγνωστο όμως σε ποιο μέρος της Κύπρου. Ο ιστορικός Προκόπιος στο έργο του Περί κτισμάτων αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α' τό πτωχεῖον τοῦ Ἁγίου Κόνωνος τόν ἀγωγόν αὐτοῦ άνενέωσεν ἐν Κύπρῳ. Τα πτωχεία (=πτωχοκομεία) ήσαν συνήθως προσαρτημένα σε μοναστήρια αλλά και σε εκκλησίες. Μια από τις πιο παλαιές εκκλησίες του Αγίου Κόνωνος βρίσκεται στον Ακάμα. Η εκκλησία αυτή, που από τον 20ό αιώνα ήταν ήδη ερειπωμένη, όπως αναφέρει ο Hogarth που την επισκέφθηκε το 1888, κατεδαφίσθηκε τελείως και στη θέση της κτίσθηκε νεότερο ακαλαίσθητο ορθογώνιο δωμάτιο με επίπεδη οροφή. Η εκκλησία συνδέεται με σπήλαιο - πηγή.

 

Έχει υποστηριχθεί ότι πιθανότατα το πτωχείον του Αγίου Κόνωνος με το υδραγωγείο του πρέπει να ταυτισθεί με την εκκλησία του Αγίου Κόνωνος στον Ακάμα. Χωρίς όμως αρχαιολογική ανασκαφή δεν είναι δυνατό να αποδειχθεί η άποψη αυτή.