Κορτοστάτης

Εξάρτημα του βιολιού. Πρόκειται για μικρό, ειδικά κατασκευασμένο κομματάκι ξύλου, που τοποθετείται όρθιο και στηρίζει τις κάρτες (=χορδές) του οργάνου.