Κρέμμημα ή Κρέμμαμα ή Κρεμμός του Καμήλου

Image

Μικρός αμιγής ελληνικός οικισμός της επαρχίας Κερύνειας, που εγκαταλείφθηκε μετά το 1960, περί τα 24 χμ. δυτικά της πόλης της Κερύνειας. Βρίσκεται στην κατεχόμενη από το 1974 από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής περιοχή της Κύπρου.

 

Το Κρέμμημα του Καμήλου είναι κτισμένο σε μέσο υψόμετρο 40 μέτρων. Από γεωλογικής απόψεως, ο οικισμός είναι τοποθετημένος πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας, πάνω στις οποίες αναπτύχθηκαν φαιοχώματα. Η περιοχή του οικισμού δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση περί τα 485 χιλιοστόμετρα.

 

Από συγκοινωνιακής απόψεως, το Κρέμμημα του Καμήλου βρίσκεται δίπλα στο δρόμο Λευκωσίας - Κερύνειας μέσω Μύρτου. Στα νότια συνδέεται με το χωριό Πάναγρα (περί το 1 χμ.), στα διοικητικά όρια του οποίου περιλαμβάνεται.

 

Το 1891 ο οικισμός είχε 10 κατοίκους που αυξήθηκαν στους 23 το 1901 και στους 30 το 1911, μειώθηκαν στους 11 το 1921, αυξήθηκαν στους 33 το 1931, αλλά μειώθηκαν στους 23 το 1946 και στους 4 το 1960. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε οριστικά με τη μετακίνηση των τελευταίων λίγων κατοίκων του στα γύρω χωριά. Το 1882 αναφέρεται ότι ο οικισμός αποτελείτο από 4 μόνο σπίτια.

 

Ο οικισμός αυτός δεν φαίνεται να ήταν ποτέ μεγαλύτερος ούτε και σημαντικός. Το 1946 μάλιστα, με 23 κατοίκους, ήταν ο μικρότερος της Κύπρου. Απόδειξη του ότι ποτέ δεν ήταν μεγάλος οικισμός, αποτελεί η ίδια η ονομασία του, που ήταν αρχικά ονομασία τοπωνυμίου ακατοίκητης περιοχής στην οποία, σύμφωνα και προς την τοπική παράδοση, είχε κρεμμίσει (=γκρεμιστεί) μια καμήλα. Ο Σίμος Μενάρδος, στο «Τοπωνυμικόν της Κύπρου» όπου μνημονεύει τον οικισμό με την ονομασία Κρέμμισμαν του Καμήλου, σημειώνει χαρακτηριστικά ότι τέτοιοι οικισμοί, που δημιουργούνταν γρήγορα σε σχετικά πρόσφατα χρόνια, έπαιρναν το όνομα με το οποίο ήταν γνωστή η περιοχή προτού κτιστεί σ' αυτήν η πρώτη καλύβη γιατί κανένας δεν μεριμνούσε να τους βαπτίσει με κάποιο όνομα.