Κούτσης Αλοΐσιος

Σπουδασμένος στην Ιταλία «ιατροφιλόσοφος», καταγόμενος από το χωριό Κίτι της επαρχίας Λάρνακας, που έδρασε και δίδαξε στην Κύπρο κατά τα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα. Βλέπε γι’ αυτόν στο λήμμα εκπαίδευση*.