Κώνστας βασιλίσκος

Φέρεται ως πρόσωπο που είχε διοικήσει την Κύπρο κατά την τελευταία περίοδο της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ως βασιλίσκος. Όπως γράφουν παλαιότεροι ιστορικοί (Lusignan, Κυπριανός), για καλύτερη διοίκηση της απέραντης Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, ο αυτοκράτορας Αδριανός καθιέρωσε ως διοικητές επαρχιών ηγεμόνες ή βασιλίσκους, οπότε ἐπέτρεψε καί εἰς τήν Νῆσον [Κύπρον] ἡγεμόνα, ὃστις ἔφερε καί τίτλον βασιλέως, καί ἐξουσίαζε μέχρις ὃτου ἡ Ρώμη ἐβούλετο, όπως γράφει ο Κυπριανός.

 

Ένας τέτοιος βασιλίσκος της Κύπρου θεωρήθηκε ότι ήταν και κάποιος Κώνστας, από το όνομα του οποίου η Σαλαμίς φέρεται να μετονομάστηκε σε Κωνσταντία.

 

Η νεότερη έρευνα απορρίπτει ως εντελώς ανυπόστατη την παράδοση αυτή. Η Σαλαμίς πήρε το όνομα Κωνσταντία από το όνομα του Κωνστάντιου Β΄ γιου και διαδόχου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που είχε ενισχύσει οικονομικά την πόλη η οποία κι ανοικοδομήθηκε μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 332 και του 342 μ.Χ.