Λέζε Μάρκος ντα Marko da Leze

Image

Ένας από τους δυο Βενετούς συμβούλους της βασίλισσας της Κύπρου Αικατερίνης Κορνάρο, ο οποίος στα 1482 ήλθε σε οξεία ρήξη με τον συνάδελφό του Λαυρέντιο Γκρίττι. Η εκδίκαση της έριδάς τους ανετέθη στον γενικό καπετάνιο του βενετικού στόλου, που διετάχθη να πλεύσει για το σκοπό αυτό στην Κύπρο.