Λεσπαρρέ Φλοριμόντ ντε Florimond de Lesparre

Image

Γάλλος ευγενής, ιππότης του Gascony, που έδρασε και στην Κύπρο επί ημερών του βασιλιά της Κύπρου Πέτρου Α΄ (1359-1369). Ο Λεόντιος Μαχαιράς (Χρονικόν, παρ. 187 κ.α.) τον αναφέρει ως ἀφέντην τῆς Σπάρας:

 

...Γροικῶντα ὁ  ἀφέντης τῆς Σπάρας ἐδήγησεν τό κάτεργον [=τη γαλέρα του] καί ἦλθεν εἰς τήν Κύπρον καί τόν ἔξοδόν του [=με δικά του έξοδα] μέ τόν σἰρ Πρίουν [=Βερμόντ ντε λα Βολτέ]. Ὄνταν ὁ ρήγας ἔμαθεν τό ἔλα τοῦ  ἀφέντη της Σπάρας ἐχάρην χαράν μεγάλην καί ἐδέκτην τον πολλά ἔντιμα...

 

Μερικές πηγές θεωρούν ότι ο ντε Λεσπαρρέ ήταν ένας από εκείνους που είχαν έλθει στην Κύπρο από τη Δύση για να ενισχύσουν τον βασιλιά της Κύπρου Πέτρο Α΄, «τον τόσο αληθινό Χριστιανό, δίκαιο, πιστό, καλό και γενναίο», εντυπωσιασμένοι από τα κατορθώματά του και, κυρίως, την κατάληψη της Αλεξάνδρειας το 1365. Μια μάλιστα πηγή (Machaut, p. 228) αναφέρει ότι ο Πέτρος είχε προσκαλέσει τον ντε Λεσπαρρέ στην Κύπρο, από την Κωνσταντινούπολη στην οποία βρισκόταν το 1366, μέσω του Βερμόντ ντε λα Βολτέ. Ο Πέτρος αποζητούσε, εν πάση περιπτώσει, κάθε βοήθεια από τη Δύση στους αγώνες του κατά των Μωαμεθανών, αργότερα μάλιστα έκαμε και ο ίδιος ένα μακρύ ταξίδι στην Ευρώπη για τον σκοπό αυτό.

 

Ο ντε Λεσπαρρέ με τη δική του γαλέρα συμμετέσχε, στις αρχές του 1367 (ή στα τέλη του 1366) σε μια επίθεση κατά της Τριπόλεως στην οποία είχε πάρει μέρος δύναμη από 15 συνολικά γαλέρες που εξόρμησαν από την Κύπρο. Το κάστρο της Τριπόλεως κτυπήθηκε (συνελήφθη και ο διοικητής του) ενώ και η ίδια η πόλη λεηλατήθηκε και κρατήθηκε για 12 μέρες. Επειδή όμως δεν έφθασε και άλλη βοήθεια από την Κύπρο (πιθανώς λόγω του κακού καιρού), η Τρίπολη εγκαταλείφθηκε και ο ντε Λεσπαρρέ και οι υπόλοιποι επέστρεψαν στην Αμμόχωστο, όπου τότε στάθμευαν πάνω από 115 καράβια που είχαν συγκεντρωθεί για να ενισχύσουν τις δυνάμεις του βασιλιά Πέτρου.

 

Η επόμενη συμμετοχή του ντε Λεσπαρρέ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις του βασιλιά Πέτρου, ήταν τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1367, όταν οι δυνάμεις του Μεγάλου Καραμάνου στη Μικρά Ασία πολιόρκησαν την Κώρυκο, προσπαθώντας να την ανακαταλάβουν (η Κώρυκος βρισκόταν υπό την εξουσία του βασιλιά της Κύπρου κι αποτελούσε μια από τις επιτυχίες του Πέτρου Α΄ στη Μικρά Ασία). Ο Πέτρος έστειλε τότε εσπευσμένα στρατιωτική βοήθεια στις δυνάμεις του που πολιορκούνταν στην Κώρυκο, με 10 γαλέρες που αναχώρησαν από την Αμμόχωστο στις 26 Φεβρουαρίου του 1367 ή λίγες μέρες αργότερα. Οι κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του Μεγάλου Καραμάνου (μια πηγή τις ανέβαζε στις 45.000 άνδρες) ηττήθηκαν κατά κράτος. Ο Φλοριμόντ ντε Λεσπαρρέ είχε πληγωθεί.

 

Λίγο αργότερα ο ντε Λεσπαρρέ αναμείχθηκε σε έριδες στην Κύπρο, με αποτέλεσμα να έλθει σε σύγκρουση με τον βασιλιά Πέτρο. Τότε, μαζί με έναν άλλο ευγενή, τον λόρδο του Ροκφόρ, πήγαν στη Ρώμη και απαίτησαν να έλθει εκεί ο βασιλιάς της Κύπρου για ν' απολογηθεί ενώπιον του πάπα Ουρβανού, ή να μονομαχήσει μαζί τους. Ο Πέτρος απεδέχθη την πρόκληση. Στο πλαίσιο του μεγάλου ταξιδιού του στη Δύση, όπου προσπάθησε να οργανώσει σταυροφορία κατά των Μωαμεθανών, ο Πέτρος πέρασε και από τη Ρώμη όπου συναντήθηκε και με τον πάπα, παρουσιάστηκε δε έτοιμος να λογαριαστεί και με τον ντε Λεσπαρρέ. Ο τελευταίος, που δεν πίστευε ότι ο Κύπριος βασιλιάς θα ερχόταν στη Ρώμη για να τον αντιμετωπίσει, αναγκάστηκε να εμφανιστεί ενώπιον του πάπα, όπου τώρα απέσυρε τις κατηγορίες του κατά του Πέτρου. Με τη μεσολάβηση του πάπα επήλθε η συμφιλίωση. Στη συνέχεια ο ντε Λεσπαρρέ υποστήριξε με θέρμη το σχέδιο του βασιλιά της Κύπρου για δράση κατά των Μωαμεθανών και πίεσε τόσο τον πάπα όσο και άλλους να οργανώσουν εκστρατεία στη Συρία, πράγμα που τελικά δεν έγινε.