Λοΐζου Ευάγγελος

Σημαντική προσωπικότητα της Αμμοχώστου κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, που διετέλεσε και δήμαρχος της πόλης κατά τα πρώτα χρόνια της αγγλικής κατοχής (πέθανε τον Αύγουστο του 1909). Εκτός από δήμαρχος υπηρέτησε για πολλά χρόνια και ως μέλος και πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Αμμοχώστου και συνέβαλε τα μέγιστα στην προώθηση της εκπαιδεύσης στην πόλη του. Όπως είχε γράψει και ο εκδότης εφημερίδων Λουκάς Ζαλουμίδης*:

 

...Ἐμόρφωσεν ἑλληνοπρεπῶς τά τέκνα μας ὁ φιλόμουσος Εὐαγγέλης Λοΐζου (εφημ. Σαλαμίς, 8/21 Αυγούστου 1909).

 

Ο Λοΐζου, όντας πράγματι φιλόμουσος, διέθετε μεταξύ άλλων και σημαντική βιβλιοθήκη.

 

Δήμαρχος Αμμοχώστου διετέλεσε κατά το 1878-80 και αργότερα, εναλλασσόμενος στο αξίωμα αυτό με τον Σ.Μ. Εμφιετζή*.

 

Τα ενδιαφέροντα του Ευάγγελου Λοΐζου ήσαν ποικίλα. Μεταξύ άλλων, είχε εισαγάγει προς καλλιέργεια στην Αμμόχωστο από την Κωνσταντινούπολη, στα 1870, την καλύτερη ποικιλία μανταρινιών.