Μονάδιν

Μικρός μεσαιωνικός οικισμός ή τοποθεσία που βρισκόταν μεταξύ Λευκωσίας και Κερύνειας στο στενό πέρασμα της οροσειράς του Πενταδάκτυλου. Αναφέρεται από τον ιστορικό του 16ου αιώνα Φλώριο Βουστρώνιο ως Monadi. Ο Φλώριος, αναφερόμενος σε γεγονότα του 1460, δηλαδή στη διαμάχη για το θρόνο της Κύπρου μεταξύ των δύο ετεροθαλών αδελφών Καρλόττας και Ιακώβου Β΄, αναφέρει το Μονάδιν σε δύο περιπτώσεις. Ότι ο Λουδοβίκος (σύζυγος της Καρλόττας) είχε στείλει εκεί στρατιώτες από την Κερύνεια για να κλείσουν τη διάβαση (να χαλάσουν τον δρόμο, κατά τον Γεώργιο Βουστρώνιο), Ότι πρέπει να υπήρχε εκεί και κάποιος μικρός οικισμός, συνάγεται από την άλλη σχετική αναφορά του Φλωρίου, ότι τον Φεβρουάριο του 1461 είχε διανυκτερεύσει στο Μονάδιν ο βασιλιάς Ιάκωβος Β΄.