Μαλλιαρός Γεωργίου Πέτρος Πιέρος

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Δεν γνωρίζουμε από ποιο ακριβώς μέρος της Κύπρου καταγόταν. Σε πιστοποιητικά του, που σώζονται, αναφέρεται ως τήν πατρίδα Κύπριος. Σε πιστοποιητικό του 1865 αναφέρει ότι ήταν τότε 68 χρόνων, συνεπώς θα πρέπει να γεννήθηκε το 1797.

 

Σε πιστοποιητικά που υπέβαλε το 1865, προκειμένου να του χορηγηθεί σύνταξη, αναφέρει ότι πολέμησε στην ελληνική επανάσταση από το 1821 μέχρι το 1828 κι ότι πήρε μέρος σε πολλές μάχες. Μάλιστα είχε τότε πληγωθεί και χάσει το δεξιό του χέρι που «κατέστη άχρηστο», πιθανότατα από παραλυσία. Τη συμμετοχή του στον αγώνα πιστοποιούν δυο οπλαρχηγοί, ο καπετάν Νικόλαος Τσοπάνος (υπό τις διαταγές του οποίου είχε πολεμήσει σε διάφορα μέρη στην Κρήτη) και ο Μακρυγιάννης (υπό τις διαταγές του οποίου πολέμησε στο Νεόκαστρο και στους Μύλους Πελοποννήσου, όπου και πληγώθηκε).      

 

Ο Πέτρος Γεωργίου Μαλλιαρός ήταν αγράμματος. Όπως επίσης προκύπτει από τα σωζόμενα πιστοποιητικά του, είχε παραμείνει στην Ελλάδα μετά τον αγώνα κι είχε εγκατασταθεί στην Ερμούπολη της Σύρου όπου νυμφεύθηκε και απέκτησε «πολυάριθμον οικογένειαν».

 

Είναι άγνωστο πότε πέθανε, πάντως μετά το 1865.