Μελαβρόν το

Όρμος της Κύπρου που εχρησιμοποιείτο ως λιμανάκι κατά την Αρχαιότητα. Αναφέρεται στον Σταδιασμόν, σύγγραμμα άγνωστου γεωγράφου του 4ου μ.Χ. αιώνα, όπου σημειώνεται:

 

... Ἀπό δέ τοῦ Κρομμυακοῦ  [= ακρωτήρι Κορμακίτη] ἐπι τό Μελαβρόν στάδιοι ν' [= 50 στάδια = 9.200 μέτρα]· ὅρμος ἐστί θερινός... Ἀπό τοῦ Μελαβροῦ εἰς Σόλους στάδιοι τ' [= 300 στάδια = 55.200 μέτρα]...

 

Συνεπώς το Μελαβρόν βρισκόταν στην παράκτια περιοχή του κόλπου της Μόρφου, μεταξύ ακρωτηρίου του Κορμακίτη και Σόλων. Σύμφωνα προς τις αποστάσεις που δίνονται, θα πρέπει να βρισκόταν στην παραθαλάσσια περιοχή απέναντι ακριβώς από το χωριό Αγία Ειρήνη (επαρχία Κερύνειας). Πράγματι, ο μικρός όρμος εκεί, ονομάζεται σήμερα Παλαιόκαστρον*, στην δε περιοχή του, σώζονται αρχαία ερείπια.

 

Ο χαρακτηρισμός του Μελαβρού ως όρμου θερινού, φανερώνει πως τούτο ήταν, περισσότερο, φυσικό λιμάνι που εχρησιμοποιείτο ως αγκυροβόλιο μικρών σκαφών. Στην περιοχή θα πρέπει, βέβαια, να υπήρχε και κάποιος οικισμός που δεν πρέπει να ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Με την ονομασία Μελαβρόν απαντάται μόνο στον Σταδιασμόν η τοποθεσία αυτή, που ήταν, πιθανότατα, και η τότε ονομασία του οικισμού που βρισκόταν εκεί.