«μητρόπολις»

Τίτλος που δόθηκε στην πόλη της Πάφου κατά την περίοδο της Ρωμαιοκρατίας. Η Πάφος, που ήταν τότε η πρωτεύουσα του νησιού, δέχθηκε κατά καιρούς την εύνοια πολλών Ρωμαίων αυτοκρατόρων, οι οποίοι της απένειμαν ποικίλους τίτλους, όπως «Σεβαστή», «Κλαυδία» και «Φλαβία». Ο τίτλος της «μητροπόλεως» της δόθηκε κατά την περίοδο μεταξύ της βασιλείας του Αδριανού και του Σεπτιμίου Σεβήρου (130-200 μ.Χ. περίπου). Έτσι, κατά την περίοδο των Σεβήρων, ο πλήρης τίτλος της Πάφου ήταν: Σεβαστή Κλαυδία Φλαβία Πάφος ἡ  ἱερά μητρόπολις τῶν κατά Κύπρον πόλεων.

 

Αργότερα, ο τίτλος της «μητροπόλεως» μεταβιβάστηκε στη Σαλαμίνα/ Κωνσταντία, ενώ απαντάται σε αρχαίες πηγές και για την Αμαθούντα για ένα σύντομο διάστημα.