Μιχαήλ Ιωάννης

Αγωνιστής κατά την ελληνική επανάσταση του 1821. Στα κρατικά αρχεία της Ελλάδας σώθηκαν έγγραφα τα οποία είχε υποβάλει τον Ιούλιο του 1865 για σκοπούς συνταξιοδότησής του. Σε σχετικό πιστοποιητικό αναφέρεται ότι ο Ιωάννης Μιχαήλ καταγόταν ἐκ νήσου Κύπρου, άγνωστο όπως από ποιο ακριβώς μέρος. Ήταν αγράμματος και επαγγελλόταν τον σιδηρουργό. Φαίνεται ότι είχε κατοικήσει στη Σάμο, όπου κι είχε νυμφευθεί και αποκτήσει οικογένεια, πριν από την έναρξη του αγώνα.

 

Ως απλός στρατιώτης /εθελοντής, υπηρέτησε βασικά στη Σάμο και στην περιοχή, σε μια δε μάχη έχασε το δεξί του πόδι. Στη συνέχεια, σύμφωνα προς πιστοποιητικό που υπογράφουν ο επίσκοπος Σά΅ου Κύριλλος και άλλοι, υπηρέτησε στον αγώνα ως σιδηρουργός - τεχνίτης (=οπλουργός), στη Σάμο. Αργότερα, όταν η Σάμος εκκενώθηκε, ο Ιωάννης Μιχαήλ εγκαταστάθηκε μαζί ΅ε τους λοιπούς Σαμίους στη Χαλκίδα. Ζούσε στη Χαλκίδα τουλάχιστον μέχρι το 1865, οπότε είχε υποβάλει τα πιστοποιητικά του στην κυβέρνηση, αιτούμενος να του χορηγηθεί σύνταξη αγωνιστού.