Μνημόνιος ή Μνήμων επίσκοπος

Επίσκοπος Κιτίου κατά τον 4ο μ.Χ. αιώνα (β΄ μισό). Μας είναι γνωστός από συμμετοχή του στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο (Κωνσταντινούπολη, το 381), της οποίας προσυπέγραψε τα πρακτικά μαζί με άλλους Κυπρίους ιεράρχες. Αναφέρεται και με την ονομασία Μνέμιος.

 

Είναι ο δεύτερος γνωστός επίσκοπος του θρόνου Κιτίου, μετά τον άγιο Λάζαρο, του οποίου, όμως, δεν μπορεί να ήταν ο άμεσος διάδοχος.