Μωυσής Αναΰσιος

Μαρωνίτης επίσκοπος Κύπρου, του τέλους του 16ου και των αρχών του 17ου αιώνα. Οι περί αυτού πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε ιερέας στη Ρώμη κι ακολούθως χειροτονήθηκε σε αρχιεπίσκοπο από τον Μαρωνίτη πατριάρχη Ιωσήφ Ρίσιον (1596-1608). Λίγο αργότερα εστάλη από τον ίδιο πατριάρχη στην Κύπρο, για να υπηρετήσει ως τοποτηρητής του και ως προϊστάμενος των Κυπρίων Μαρωνιτών.

 

Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς ήλθε στην Κύπρο και πόσο παρέμεινε. Αναφέρεται όμως ότι τελικά πέθανε δηλητηριασμένος από τους  Έλληνες της Κύπρου που τον δολοφόνησαν επειδή τους είχε αποκρούσει με επιτυχία σε θεολογικές συζητήσεις.