Μαρίν Τζιοβάννι

Βενετός αξιωματούχος που το 1538-39 (περίοδος Βενετοκρατίας) υπηρέτησε την Κύπρο στο αξίωμα του γενικού προβλεπτή.