Νεότητας Κέντρα

Image

Τα Κέντρα Νεότητος είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε στην Κύπρο το 1969 και αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Πρόκειται για εθελοντικές Κοινοτικές Οργανώσεις νέων με στόχο:

 

  1. Την πρόοδο και την ευημερία των νέων
  2. Την άσκηση και εφαρμογή δημοκρατικών διαδικασιών
  3. Τη συμμετοχή και την ανάληψη ευθύνης στην πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητας
  4. Την υγιή ψυχαγωγία και δημιουργική απασχόληση των νέων
  5. Την καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού
  6. Την ελευθερία και ειρήνη στον τόπο μας
  7. Την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους νέους

 

Σήμερα λειτουργούν στην ελεύθερη Κύπρο 95 Κέντρα Νεότητας, τη στήριξη και τη συνέχιση της δράσης των οποίων ο Οργανισμός Νεολαίας ενισχύει τόσο σε οικονομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.