Νικαγόρας

Image

Συγγραφέας της Αρχαιότητας. Από το έργο του δεν έχει σωθεί τίποτε εκτός από μια έμμεση αναφορά σ’ αυτό από τον Αντίγονο στο βιβλίο του Ἱστοριῶν παραδόξων συναγωγή. Σύμφωνα με την πληροφορία του Αντίγονου, ο Νικαγόρας έγραφε για τη λίμνη (αλυκή) του Κιτίου, ότι το αλάτι βρίσκεται εκεί όταν αφαιρεθεί το λεπτό επίστρωμα χώματος που το σκεπάζει.