Νικαγόρας Ευμόλπου

Image

Αναφέρεται σε επιγραφή των Ελληνιστικών χρόνων, που βρέθηκε στη Σαλαμίνα, ως «ποιητής διθυράμβων», δηλαδή αρχαίος θεατρικός συγγραφέας. Όπως προκύπτει από την επιγραφή που είχε βρεθεί, το Νικαγόρα το γιο του Ευμόλπου τον είχε τιμήσει (στήνοντάς του άγαλμα στη Σαλαμίνα) η ακμάζουσα κατά τα Ελληνιστικά χρόνια θεατρική συντεχνία της Κύπρου, το λεγόμενο κοινόν τῶν περί τόν Διόνυσον τεχνιτῶν.

 

Αυτός ο Νικαγόρας Ευμόλπου δεν ήταν Κύπριος. Ήταν Εὐεσπερίτης, καταγόμενος από την Κυρήνη. Φαίνεται όμως ότι είχε ασκήσει την τέχνη του και στην αρχαία Κύπρο όπου διακρίθηκε και τιμήθηκε. Το θέατρο ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο στην Κύπρο τότε, ώστε προσείλκυε και ξένους που έρχονταν να εργαστούν στο νησί, όπως ο τιμηθείς Νικαγόρας.