«Νέο Θέατρο»

Image

Θεατρικό συγκρότημα που ιδρύθηκε το 1959 από τον Βλαδίμηρο Καυκαρίδη (1932-1983).

 

Λειτούργησε κατά την περίοδο 1959 -1960. Το 1960 τα στελέχη του μεταπήδησαν στον νεοϊδρυθέντα Οργανισμό Θεατρικής Αναπτύξεως Κύπρου (ΟΘΑΚ). Ο Καυκαρίδης επαναδραστηριοποίησε το «Νέο Θέατρο» το 1967-1970 και, για τρίτη φορά, το 1983, λίγο πριν από τον θάνατό του. Μετά τον θάνατό του το «Νέο Θέατρο» λειτούργησε ακόμη για δυο περίπου χρόνια, τελικά όμως τα στελέχη του διασπάστηκαν και τα περισσότερα ίδρυσαν το «Σατιρικό Θέατρο».

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια