Αγγελίδης Νίκος

Γιατρός που ασχολήθηκε με τη συγγραφή ιατρικών μελετών και με τη λογοτεχνία. Γεννήθηκε το 1941 στη Λάρνακα. Έγραψε το μυθιστόρημα Της ρωμιοσύνης τ' ορόσημο, Αθήνα, 1976.