Νέπιος ή Νήπιος άγιος

Άγνωστος τοπικός άγιος, για τον οποίο δεν είναι γνωστό ο,τιδήποτε. Στην επαρχία Πάφου ετιμάτο, πάντως, ο άγιος αυτός, που εθεωρείτο ότι βοηθούσε και προστάτευε τα νήπια, ιδίως στο περπάτημά τους.

 

Σε περιοχή του χωριού Γιόλου της επαρχίας Πάφου, υπήρχε παλαιά εκκλησία (ερειπωμένη σήμερα) στο όνομα του αγίου Νεπίου ή Νηπίου.

 

Προφανώς επρόκειτο για κάποιον άγιο που πήρε την προσωνυμία Νέπιος ή

και Νήπιος επειδή βοηθούσε τα νήπια, σταδιακά δε λησμονήθηκε το όνομά του και παρέμεινε γνωστός μόνο με την προσωνυμία.