Ξεναγόρας

Συγγραφέας της Αρχαιότητας, για τη ζωή του οποίου δεν έχουν διασωθεί πληροφορίες. Το όνομά του και ο τίτλος ενός έργου του, που είναι άλλοτε Αἱ νῆσοι και άλλοτε Περί νήσων, έχουν διασωθεί σε έργα διαφόρων αρχαίων συγγραφέων, οι οποίοι αναφέρουν ότι αντλούν απ’ αυτόν.

 

Στις διασωθείσες πληροφορίες από το έργο του Ξεναγόρα υπάρχουν και στοιχεία για την Κύπρο. Ο Στέφανος Βυζάντιος γράφοντας για την πόλη Χύτροι της Κύπρου, λέει ότι ο Ξεναγόρας απέδιδε το όνομά της στον Χύτρον, γιο του Αλεξάνδρου, γιου του Ακάμαντος. Ο Πλίνιος, στο βιβλίο του Φυσική Ιστορία, γράφει ότι ο Ξεναγόρας απέδιδε στην Κύπρο και τα ονόματα «Κεραστίς», «Ασπελία», «Αμαθουσία» και «Μακαρία». Ο Τζέτζης παραθέτει την ίδια μαρτυρία και εξηγεί ότι το όνομα «Κεραστίς» αποδιδόταν στην Κύπρο γιατί είχε πολλές προεξοχές, που τις έλεγαν κέρατα.