Οθέλλος

Αναφορά για τις «σχέσεις» του γνωστού αυτού θεατρικού ήρωα του Σαίξπηρ προς την Κύπρο, βλέπε στο λήμμα Μόρο Κριστόφορο. Επίσης στο λήμμα Δεισδεμόνα.