Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου

Image

Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτούργησε για τρεις και πλέον δεκαετίες στη Λευκωσία, παρέχοντας εκπαίδευση σε νέους και νέες, αποφοίτους σχολών μέσης εκπαίδευσης, ώστε να σταδιοδρομήσουν ως δάσκαλοι και δασκάλες σε σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης.

 

Η Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου ιδρύθηκε, με βάση τα ελληνικά πρότυπα, το 1959. Στην ουσία, απετέλεσε την εξέλιξη και προσαρμογή παλαιοτέρων Διδασκαλείων. Το πρώτο απ’ αυτά, το Παγκύπριον* Διδασκαλείον, είχε λειτουργήσει από το 1893 ως παράρτημα του Παγκυπρίου Γυμνασίου. Λίγο αργότερα είχε ιδρυθεί και το Διδασκαλείον Θηλέων, ως παράρτημα του Γυμνασίου Θηλέων Φανερωμένης. Τα δυο αυτά εκπαιδευτήρια εξαναγκάστηκαν από τους Άγγλους να κλείσουν, κατά τη δικτατορική περίοδο της Παλμεροκρατίας* που ακολούθησε την εξέγερση του 1931. Στην προσπάθειά τους να θέσουν υπό τον απόλυτο έλεγχό τους την ελληνική εκπαίδευση στην Κύπρο, οι Άγγλοι αντικατέστησαν τα Διδασκαλεία αυτά (που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της ελληνικής κοινότητας της Κύπρου) με άλλα που ίδρυσαν και που έθεσαν υπό τον δικό τους έλεγχο. Αυτά ήσαν το Διδασκαλικόν Κολλέγιον Μόρφου (ιδρύθηκε το 1937) και το Διδασκαλικόν Κολλέγιον Θηλέων Λευκωσίας (ιδρύθηκε το 1943). Τα δυο αυτά εκπαιδευτήρια συγχωνεύθηκαν το 1958 και μεταφέρθηκαν στον χώρο όπου και σήμερα ευρίσκεται το κτιριακό συγκρότημα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στα νοτιοανατολικά της Λευκωσίας. Αμέσως μετά το τέλος του απελευθερωτικού αγώνα, το Διδασκαλικόν Κολλέγιον μετετράπη σε Ελληνική Παιδαγωγική Ακαδημία και λειτούργησε ως ελληνική παιδαγωγική σχολή από το Σεπτέμβριο του 1959.

 

Ο κύκλος σπουδών ήταν παλαιότερα 2ετής, όμως επεκτάθηκε κι έγινε 3ετής από το ακαδημαϊκό έτος 1965-66. Εξάλλου από το ακαδημαϊκό έτος 1975-76 δημιουργήθηκε κι ο κλάδος Νηπιαγωγών, με επίσης 3ετή κύκλο σπουδών. Από την ίδια περίοδο εισήχθη και ο θεσμός των εξαμήνων που συνετέλεσε στην άνοδο του ακαδημαϊκού επιπέδου της Ακαδημίας. Επίσης, μεταξύ 1976 και 1979 είχε λειτουργήσει κι άλλος κλάδος, μονοετούς κύκλου σπουδών, ο κλάδος Αρχειακού-Βιβλιογραφικού Υλικού, με σκοπό την εκπαίδευση στον τομέα συντήρησης και αποκατάστασης παλαιών βιβλίων και εγγράφων.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας  στόχευε στον καταρτισμό ενός τεχνοκράτη δασκάλου, ικανού να διδάσκει όλα τα μαθήματα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, ή του νηπιαγωγείου, και συγχρόνως ενός προσώπου ελεύθερου και υπεύθυνου, με ανεπτυγμένη την κριτική σκέψη, αλλά και με καλλιεργημένη την ικανότητα να συνεργάζεται με τους άλλους για το κοινό καλό (Παιδ. Ακαδ. Κύπρου, Επετηρίδα, 1984, σ. 131).

 

Με την ίδρυση και λειτουργία του  Πανεπιστημίου Κύπρου, το 1992, η Παιδαγωγική Ακαδημία τερμάτισε τη λειτουργία της, το 1993. Το όλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας μετεφέρθη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο οποίο δημιουργήθηκε Τμήμα Επιστημών Αγωγής. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις και σχολές του Πανεπιστημίου στεγάστηκαν αρχικά στα κτίρια στα οποία πιο πριν στεγαζόταν η Παιδαγωγική Ακαδημία. Βεβαίως το Πανεπιστήμιο Κύπρου χρησιμοποιεί και άλλες εγκαταστάσεις στην πρωτεύουσα και σε προάστιά της.

 

(Δες και λήμμα Πανεπιστήμιο Κύπρου).