Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου ΟΕΛΜΕΚ

Image

Η ΟΕΛΜΕΚ είναι εκπαιδευτική-συνδικαλιστική Οργάνωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Ιδρύθηκε το 1953, αρχικά ως οργάνωση με καθαρά εκπαιδευτικούς στόχους και με μηδαμινή συνδικαλιστική δράση, λόγω των απαγορεύσεων που επέβαλλε το τότε βρετανικό αποικιοκρατικό καθεστώς. Με την ανακήρυξη της Κύπρου σε ανεξάρτητο κράτος (1960) η ΟΕΛΜΕΚ έγινε συνδικαλιστική οργάνωση.

 

Ανώτατο σώμα, που επιφορτίζεται με τη χάραξη της πολιτικής της Οργάνωσης, είναι η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Γενικών Αντιπροσώπων (Π.Σ.Γ.Α.), που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο και αποτελείται από 181 Γενικούς Αντιπροσώπους, οι οποίοι εκλέγονται για τριετή θητεία. Τις αποφάσεις της Π.Σ.Γ.Α. προωθεί, προς υλοποίηση, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (Κ.Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται από τους Γενικούς Αντιπροσώπους και αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη. Τις αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. υλοποιεί η Γραμματεία, η οποία είναι επταμελής και εκπροσωπεί την Οργάνωση σε όλες τις σχέσεις της.

 

Μεταξύ των σκοπών της ΟΕΛΜΕΚ είναι:

 

 1. Η προστασία και εξύψωση της ελληνικής εκπαίδευσης της Κύπρου και ιδιαίτερα της μέσης εκπαίδευσης και των Ελλήνων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ελληνικά δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης.
 2. Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των μελών της Οργάνωσης και των εκπαιδευτικών αρχών.
 3. Η προάσπιση των συμφερόντων και η βελτίωση της θέσης και των συνθηκών εργασίας των μελών.
 4. Η μελέτη, προώθηση και λύση των εκπαιδευτικών ζητημάτων της Κύπρου.
 5. Η περαιτέρω σύσφιγξη των δεσμών της μέσης εκπαίδευσης Κύπρου με τη μέση εκπαίδευση του Ελληνικού κράτους.

 

Η ΟΕΛΜΕΚ εκδίδει κάθε χρόνο το εκπαιδευτικό περιοδικό «Παρουσία» και την εφημερίδα «Το Βήμα της ΟΕΛΜΕΚ». Και οι δύο εκδόσεις περιέχουν θέσεις της ΟΕΛΜΕΚ καθώς και θέσεις-απόψεις των εκπαιδευτικών, γύρω από θέματα εκπαιδευτικού (και όχι μόνο) ενδιαφέροντος.

 

Το συμβούλιο 

Το Κ.Δ.Σ. που συνήλθε σήμερα Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022, μετά την Παγκύπρια Συνδιάσκεψη των Γενικών Αντιπροσώπων της ΟΕΛΜΕΚ, εξέλεγξε τη νέα Γραμματεία της ΟΕΛΜΕΚ η οποία καταρτίστηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 

 • Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος
 • Αντιπρόεδρος: Ρένα Γιαβρή
 • Γεν. Γραμματέας: Κώστας Χατζησάββας
 • Γεν. Ταμίας: Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
 • Οργανωτικός Γραμματέας: Δημήτρης Ταλιαδώρος
 • Βοηθός Γεν. Γραμματέας: Στέλιος Κουτσίδης
 • Βοηθός Γεν. Ταμίας: Γιάννης Νικολαϊδης

Φώτο Γκάλερι

Image