Παυλίδης Δρανέτ πασάς

Image

Σημαντικός Κύπριος του 19ου αιώνα, που έζησε κι έδρασε κυρίως στην Αίγυπτο. Σπούδασε ιατρική κι υπήρξε αξιόλογος μάλιστα γιατρός που άσκησε την επιστήμη του και σ’ αυτό το παλάτι του ηγεμόνα της Αιγύπτου Μωχάμετ Άλι* (1805-1849), Γενιτσάρου από την Καβάλα (Ελλάδα).

 

Ο Δρανέτ πασάς Παυλίδης ήταν προσωπικός γιατρός αλλά και φίλος του ιδίου του Μωχάμετ Αλί, επί του οποίου φαίνεται ότι ασκούσε μεγάλη επιρροή. Δεν είχε μόνο πλουτίσει εξ αιτίας της φιλίας του με το Μωχάμετ Αλι και της θέσης του στο παλάτι, αλλά είχε αποκτήσει και τεράστια πολιτική δύναμη κι είχε καταστεί πανίσχυρος στην Αίγυπτο. Είχε επίσης ασχοληθεί με εμπορικές δραστηριότητες.

 

Ο Παυλίδης υπήρξε και αξιόλογη πνευματική φυσιογνωμία μεταξύ των πολλών Κυπρίων που ευρίσκοντο εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο επί ημερών του Μωχάμετ Άλι (οπότε πολλοί είχαν μεταναστεύσει εκεί από την Κύπρο, θεωρώντας καλύτερες τις συνθήκες διαβίωσης υπό το καθεστώς του, παρά εκείνο που υφίστατο στην Κύπρο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας).

 

Η πλήρης ιστορική έρευνα γύρω από τον Παυλίδη ελλείπει. Έτσι δεν γνωρίζουμε πόσο είχε επηρεάσει, μεταξύ άλλων, τον Μωχάμετ Άλι σε λήψεις αποφάσεων που ενδεχομένως σχετίζονταν και με την ίδια την Κύπρο.