Προσόδων Εσωτερικών Τμήμα

Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων, που υπάγεται στο υπουργείο Οικονομικών, είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των νομοθεσιών που αφορούν την άμεση Φορολογία, την εφαρμογή των Συμβάσεων για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και άλλων Κρατών και την είσπραξη των κρατικών εσόδων που απορρέουν από την εφαρμογή τους.

Το Τμήμα στοχεύει «στην αμερόληπτη, δίκαιη και συνεπή εφαρμογή των φορολογικών νομοθεσιών, στην έγκαιρη είσπραξη των κρατικών εσόδων με αποτελεσματικό και επαγγελματικό τρόπο, στην ορθή και επαγγελματική προσέγγιση των φορολογικών Συμβάσεων και στη διατήρηση ακέραιας συμπεριφοράς από μέρους του προσωπικού του». Ως εκ τούτου, έχει ως στόχο να διασφαλίσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη μείωση της φοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση του φορολογούμενου πολίτη.