Παναγιώτου Ανδρέας

Γεωλόγος, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γεννήθηκε το 1940 στην Αγλαντζιά. Μετά την αποφοίτησή του από το Παγκύπριο Γυμνάσιο, σπούδασε στο Φυσιογνωστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1964 διορίστηκε στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως του υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων ως γεωλόγος και το 1965 έκαμε μεταπτυχιακές σπουδές (Μ. Sc.) στο Imperial College of Science and Technology του Λονδίνου ως υπότροφος του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών. Το 1977 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου New Brunswick του Καναδά. Το 1981 προήχθη σε ανώτερο γεωλογικό λειτουργό και διετέλεσε προϊστάμενος των Κλάδων Οικονομικής Γεωλογίας, Γεωφυσικής και Γεωλογικής Χαρτογράφησης. Το 1993 αποσπάσθηκε στο υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων σε θέματα ανάπτυξης ορυκτού και υδατικού πλούτου, επεξεργασίας λυμάτων, χρήσης ανακυκλωμένου νερού και εφαρμογής συστημάτων πληροφορικής και τηλεπισκόπησης. Το 1996 προήχθη σε διευθυντή Διοίκησης και διορίστηκε υπεύθυνος του τομέα Φυσικών Πόρων του Υπουργείου. Το 1998 προήχθη σε γενικό διευθυντή υπουργείου και τοποθετήθηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Τον Ιανουάριο του 1999, επιπρόσθετα από τα καθήκοντά του, διορίσθηκε αναπληρωτής γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών και τον Μάιο του ιδίου χρόνου διορίστηκε γενικός διευθυντής του υπουργείου Εσωτερικών, θέση που κατείχε μέχρι την αφυπηρέτησή του τον Μάιο του 2000.

 

Το 1998 διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγγλικής Σχολής και το Μάρτιο του 2000 διορίστηκε πρόεδρος του νεοϊδρυθέντος Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων.

 

Τον Μάιο του 2002 διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι τον Φεβρουάριο του 2003, οπότε ανέλαβε καθήκοντα η νέα κυβέρνηση υπό τον Τάσσο Παπαδόπουλο.

 

Δημοσίευσε πολλές μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού πάνω σε θέματα γεωλογίας της Κύπρου και ειδικότερα οικονομικής γεωλογίας.

 

Μεταξύ των μελετών είναι: The Shamine (1969). The mineralogy and chemistry of the podiform chromite deposits, Cyprus (1978). Cu-Ni-Co-Fe sulphide mineralization, Limassol Forest, Cyprus (1979). Mineral Resources Map of Cyprus (1982). Λοβοειδείς χρωμίτες των σερπεντινιωμένων υπερβασιτών του Πλουτωνίου Συμπλέγματος του Δάσους Λεμεσού Κύπρου [με τη συνεργασία Ε. Γεωργίου] (1984). The chromite deposits of the Troodos ophiolite complex, Cyprus [με τη συνεργασία Α. Μιχαηλίδη και Ε. Γεωργίου] (1986). Sulphide and arsenide mineralization associated with the basic and ultrabasic rocks of the Troodos Ophiolite, Cyprus (1986). Επίσης το 1980 επιμελήθηκε την έκδοση του βιβλίου Ophiolites, Proceedings International Ophiolite Symposium, Cyprus, (1979).

 

Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου και αντιπροσώπευσε την Κύπρο σε πολλά διεθνή γεωλογικά συνέδρια και συμπόσια.Υπηρετεί επίσης ως πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Τράπεζας.

 

Συνεργάστηκε, σε γεωλογικά λήμματα, με τη Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια.