Πισάνι Τζερόνυμο

Βενετός ευγενής και αξιωματούχος, γιος του Πιέτρο Πισάνι. Ο Τζερόνυμο (Ιερώνυμος) Πισάνι, υπηρέτησε και στην Κύπρο, ως γενικός προβλεπτής στο νησί, επί ημερών της (Βενετής) βασίλισσας της Κύπρου Αικατερίνης Κορνάρο.

 

Συγκεκριμένα υπηρέτησε στην ανώτατη και πολύ σημαντική αυτή θέση στην Κύπρο κατά το 1487-1488. Ήταν ο τελευταίος γενικός προβλεπτής της Βενετίας στην Κύπρο επί Αικατερίνης Κορνάρο, εφόσον λίγο αργότερα, το 1489, η βασίλισσα Αικατερίνη αναγκάστηκε να εκχωρήσει την Κύπρο στη Βενετία.

 

Οι γενικοί προβλεπτές ήταν ανώτατοι αξιωματούχοι που στέλνονταν μόνο όταν υπήρχε πιθανότητα πολέμου, οπότε και ανελάμβαναν την ανώτατη διοίκηση. Την εποχή της υπηρεσίας στην Κύπρο του Τζερόνυμο Πισάνι, το νησί απειλείτο από τους Οθωμανούς. Αλλά επίσης, ήταν η εποχή κατά την οποία η βασίλισσα Αικατερίνη πιεζόταν όσο ποτέ άλλοτε να δώσει την Κύπρο στη Βενετία, μία εξέλιξη στην οποία ήταν δυνατό να αντιδράσει δυναμικά και ο σουλτάνος του Καΐρου προς τον οποίο το βασίλειο της Κύπρου κατέβαλλε υποτελικό φόρο κάθε χρόνο, από το 1426/7.

 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι και ο Τζερόνυμο Πισάνι, εκτελώντας εντολές της Βενετίας, είχε επίσης εργαστεί προς την κατεύθυνση του να πεισθεί και να πιεσθεί η βασίλισσα Αικατερίνη να μεταβιβάσει την επί της Κύπρου εξουσία της στην πατρίδα της Βενετία.