Σέμμος ρυάκι

Ρυάκι, παραπόταμος του ποταμού Πηδιά (Πεδιαίου), στην επαρχία Λευκωσίας. Πηγάζει από υψόμετρο 160 περίπου μέτρων, στα βόρεια του χωριού Γερόλακκος, και κάπου στα δυτικά του χωριού Ορτά Κιογιού ενώνεται με τους Τζιννάρ και Κλήμο, επίσης παραπόταμους του ποταμού Πηδιά.

 

Από τις πηγές του, μέχρι την ένωσή του με τους Τζιννάρ και Κλήμο, ο Σέμμος ρέει πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας. Τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα προσχωσιγενή και οι ξερορεντζίνες.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 300 και 330 χιλιοστομέτρων, ενώ η χρήση της γης στην κοιλάδα του περιλαμβάνει κυρίως σιτηρά και νομευτικά φυτά.