Συέννεσις ο Κύπριος

Κύπριος γιατρός της Αρχαιότητας, ο οποίος έζησε πιθανώς τον 4ον αιώνα π.Χ. Η μόνη μαρτυρία για τον Συέννεσιν βρίσκεται στον Αριστοτέλη (Περί τά ζῷα ἱστορίαι, 511β). Ο μεγάλος φιλόσοφος παραθέτει απόσπασμα του Κυπρίου γιατρού, το οποίο έχει θέμα τις φλέβες και ειδικά τις «παχειές φλέβες». Αυτές, όπως γράφει ο Συέννεσις στο άγνωστο έργο του από το οποίο αντλεί ο Αριστοτέλης, αρχίζοντας από τα μάτια κοντά στα φρύδια, περνούν από τη σπονδυλική στήλη και τους πνεύμονες και, μέσα από τους νεφρούς και το συκώτι, καταλήγουν στους όρχεις και το αιδοίο.