«Τελευταία Ώρα»

Image

Καθημερινή απογευματινή εφημερίδα που άρχισε την κυκλοφορία της στις 5 Μαϊου 1964 στη Λευκωσία. Εκδότης της ήταν η εκδοτική εταιρεία «Ενημερότης Λτδ», διευθυντής ο τυπογράφος Στέλιος Σταυρινίδης και διευθυντής συντάξεως ο δημοσιογράφος Γλαύκος Ξένος. Η εφημερίδα, στην πρώτη της έκδοση, καθόριζε τους στόχους της που ήταν, μεταξύ άλλων, απόλυτη ελευθερία, κατάργηση των ξένων βάσεων, εξουδετέρωση των ξένων επιβουλών, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη κ.α.

 

Η Τελευταία Ώρα ανέστειλε την έκδοσή της στις 30 Δεκεμβρίου 1969, αφού κυκλοφόρησε 1.790 φύλλα.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image