«Ζήνων»

Image

Περιοδικό που εξέδιδε στη Λευκωσία ο Ελλαδίτης καθηγητής, δημοσιογράφος και αγωνιστής Νικόλαος Καταλάνος*, από το 1906 μέχρι το 1908. Το περιοδικό ήταν δεκαπενθήμερο και αυτοχαρακτηριζόταν ως «δεκαπενθήμερος φιλολογική, ἐπιστημονική καί ἐμπορική ἐπιθεώρησις, ὑπό Ν. Καταλάνου, καθηγητοῦ». Τα εκδοθέντα τεύχη του "Ζήνωνος" αποτέλεσαν τρεις τόμους (για τις χρονιές 1906, 1907 και 1908).

 

Με τον τίτλο Ὁ Ζήνων, ο Νικόλαος Καταλάνος εξέδωσε στη Λευκωσία και δυο κυπριακά λευκώματα, το πρώτο το 1914 και το δεύτερο το 1918.