Τιμόθεος άγιος

Image

Άγιος που θεωρήθηκε, από τα Μεσαιωνικά χρόνια, ως τοπικός (Κύπριος) και συνεορτάζεται με τη σύζυγό του αγία Μαύρη στις 3 Μαΐου. Ωστόσο ούτε η Μαύρη ούτε ο Τιμόθεος σχετίστηκαν με την Κύπρο ενόσω βρίσκονταν στη ζωή.