Τιμοσθένης

Συγγραφέας της Αρχαιότητας, πιθανώς γεωγράφος. Ο Ρωμαίος Πλίνιος στο έργο του Φυσική Ιστορία αναφέρει ότι ο Τιμοσθένης καθόρισε την περιφέρεια της Κύπρου σε 427 1/2 ρωμαϊκά μίλια (630 περίπου χιλιόμετρα) και το μήκος της σε 200 μίλια (295 περίπου χιλιόμετρα).