Ζαμπέρτι Βαρθολομαίος Bartolommeo Zamberti

Image

Ιταλός λόγιος του 15ου αιώνα, εκδότης ενός βιβλίου με τίτλο Isolario, που πιθανώς εκδόθηκε στη Βενετία περί το 1485. Το βιβλίο αυτό είναι ποιητικό. Το τελευταίο σοννέτο που περιέχει, είναι τo Sonetto per Linsula de Cipro (Σοννέτο στο Νησί της Κύπρου), αρκετά ενδιαφέρον.