Θεοχαρίδης Ιωάννης, Π

Image

Κύπριος ιστορικός - οθωμανολόγος. Γεννήθηκε το 1947 στο χωριό Γερόλακκος, όπου τελείωσε το Δημοτικό. Για τις γυμνασιακές του σπουδές φοίτησε στο Γυμνάσιο Κύκκου (σήμερα Λύκειο Κύκκου Α). Σπούδασε στην Ιστορική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας με ειδίκευση στην Ιστορία των Βαλκανίων και εξειδίκευση στην Οθωμανολογία. Στο ίδιο Πανεπιστήμιο υποστήριξε και την διδακτορική του διατριβή. Εργάστηκε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από όπου παραιτήθηκε το 1991, για να αναλάβει τη διεύθυνση του Κέντρου Μελετών της Ιεράς Μονής Κύκκου, στη Λευκωσία.

 

Πήρε μέρος σε πολλά συνέδρια και δημοσίευσε επτά βιβλία, καθώς και δεκάδες μελετών, που αφορούν την ιστορία της Κύπρου και της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, την έκδοση οθωμανικών πηγών και την οθωμανική διπλωματική και παλαιογραφία.

 

Εργογραφία:

Α'. ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΕΡΓΑ

 

1. Pozemlenijat rezim v Kipar prez epohata na osmanskoto vladicestvo (1571-1839), [To αγροτικό καθεστώς στην Κύπρο επί Τουρκοκρατίας (1571- 1839)], Sofija, 1977, (διδακτορική διατριβή).

 

2. Names of Villages in the Occupied Area of Cyprus according to Ottoman Documents, Nicosia, 1980.

 

3. Opis na osmanski dokumenti za Kipar zapazeni ν arhivite na Orijentalskija Otdel na Narodnata Biblioteka «Kiril I Metodij» [Κατάλογος οθωμανικών εγγράφων για την Κύπρο που φυλάσσονται στα Αρχεία του Ανατολικού Τμήματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης «Κύριλλος και Μεθόδιος»], Sofija 1984.

 

4. Κατάλογος οθωμανικών εγγράφων της Κύπρου από τα Αρχεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Σόφιας (1571- 1878), Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών, Πηγαί και Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας XII, Λευκωσία, 1984.

 

5. Σύμμεικτα δραγομανικά της Κύπρου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Δημοσιεύματα, αρ. 5, Ιωάννινα, 1986.

 

6. Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου Ι, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, 5 τόμοι, Λευκωσία, 1993.

 

7. Ιεράς Μονής Κύκκου Εγκόλπιον, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία, 1995 (σε συνεργασία με τον Κωστή Κοκκινόφτα). [Το ίδιο έργο εκδόθηκε και στα γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά].

 

Β. ΜΕΛΕΤΕΣ

 

1. «Turski dokumenti za naselenieto na Kipar» [Τουρκικά έγγραφα για τον πληθυσμό της Κύπρου], Vekove 4 (1976).

 

2. «Ένα αδημοσίευτο τουρκικό έγγραφο σχετικό με την Κύπρο», Κυπριακός Λόγος 53-54 (1977).

 

3. «Αθησαύριστα τουρκικά έγγραφα για τον πληθυσμό της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας», Κυπριακός Λόγος, 53-54 (1977).

 

4. «Ustanovjavane na osmanskoto vladicestvo i na osmanskoto feodalno zemevladenie ν Kipar» [Η εγκαθίδρυση της οθωμανικής κυριαρχίας και της οθωμανικής φεουδαλικής γαιοκτησίας στην Κύπρο], Istoriceski Pregled 3 (1978).

 

5. «Ανέκδοτο οθωμανικό έγγραφο σχετικό με τα γεγονότα του 1821 στην Κύπρο», Μουσείο Αγώνα, Επετηρίδα 1 (1974).

 

6. «Concerning Village Designations in Cyprus during the Ottoman Rule», Orijentalni Insitut u Sarajevu, Priloziza Orijentalnu Filologiju, III MeJdunarodni Simposijum za Predosmanske i Osmanske Studije, Sarajevo, 18-22 semtembar 1978.

 

7. «Συμπληρωματικός κατάλογος οθωμανικών εγγράφων του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών», Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών, Επετηρίς 10 (1979-1980).

 

8. «Za selistnite najimenovanija v Kipar prez epohata na osmanskoto vladicestvo» [Για τις ονομασίες των χωριών της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας], Izvestija na Narodnata Biblioteka «Kiril i Metodij» 16/22 (1981).

 

9. «Balgarski revoljucioneri ot Aprilskoto vastanie zatdceni na ostrov Kipar» [Βούλγαροι επαναστάτες της Απριλιανής εξέγερσης εξόριστοι στην νήσο Κύπρο], Universiteski izsledvanija I prepodavanija na rialgarskata istorija u nas i ν cuzbina, Mezdunanaroden Simposium, Pamporovo-1981, Sofija, 1982.

 

10. «Ανέκδοτα στοιχεία για τον αριθμό των γενιτσάρων που βρίσκονταν στην Κύπρο μετά την κατάκτηση της από την Οθωμανική αυτοκρατορία», Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών, Επετηρίς 11 (1981-1982).

 

11. «Za vaznikvaneto na ciflicite v Kipar» [Για την δημιουργία των τσιφλικιών στην Κύπρο], Sofijski Universitet 'Kliment Ohridski', Izsledvanija v cest na Professor Doktor Hristo Gandev (po slucaj 70-godisninata otrozdenieto mu), Sofija, 1983.

 

12. «Οι διοικητές των Ιωαννίνων σύμφωνα με το salname του 1892- 1893», Δωδώνη Ϊ2 (1983).

 

13. «Επισκόπηση της έρευνας της βουλγαρικής ιστορίας στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριακονταετία», Δωδώνη 13 (1984) (σε συνεργασία με τον Στέφανο Παπαδόπουλο).

 

14. «Relations between Cyprians and Bulgarians at the end of nineteenth century according to the Memoir of a Bulgarian Revolutionary», Balkan Studies 25/2 (1984).

 

15. «The Stand of the Byzantine Emperor on the Battle of Varna (1444)», Etudes Balkaniques 1 (1987).

 

16. «Για τον θεσμό της δραγομανίας στην Κύπρο επί Τουρκοκρατίας», Πρακτικά Β' Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου, Τόμος Γ': Νεώτερον Τμήμα, Λευκωσία, 1987.

 

17. «Στοιχεία από την Ιστορία της Κύπρου (μεσάτου 17ου αι.)», Δωδώνη 16,1 (1987).

 

18. «Ανέκδοτο φερμάνι για την εφαρμογή του Τανζιμάτ στην Κύπρο», Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών, Επετηρίδα XIII-XVI, 1 (1984-1987).

 

19. «Η ανάπτυξη των τουρκολογικών σπουδών στην Ελλάδα», Δωδώνη 17, 1 (1988).

 

20. «Γενίτσαροι βουλγαρικής καταγωγής που υπηρετούσαν στην Κύπρο (τέλη 16ου αι.)», Δωδώνη 17,1 (1988), (σε συνεργασία με τον Στέφανο Παπαδόπουλο).

 

21. «Οι Νεομάρτυρες στην ελληνική ιστορία (1453-1821)», Δωδώνη 17, 1 (1988) (σε συνεργασία με τον Δημήτρη Λουλέ).

 

22. «The Neomartyrs in Greek History», Etudes Balkaniques 3 (1989) (σε συνεργασία με τον Dimitris Louies).

 

23. «Sections of Cyprus Population under Special Obligations during the Ottoman Rule», ΣΤ' ΔιεθνέςΣυνέδριο Σπουδών Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, Ελληνικές Ανακοινώσεις, Σόφια 30 Αυγούστου- 5 Σεπτεμβρίου 1989.

 

24. «Οι Νεομάρτυρες στην ελληνική ιστορία (Συμπλήρωμα)», Δωδώνη 20,1 (1991) [1994].

 

25. «Ma'rifet - Ma'rifet-name. Ένας ανερμήνευτος τύπος οθωμανικού εγγράφου», Δωδώνη 21,1 (1992) [1995].

 

26. «Δημογραφικά στοιχεία Γερολάκκου (1825)», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 3 (1996) (σε συνεργασία με τον Κωστή Κοκκινόφτα).

 

27. «Φερμάνι για την ανακαίνιση του ναού του Λυθροδόντα (1862)», Επετηρίδα Κέντρου Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 3 (1996).

 

Γ'. ΚΡΙΤΙΚΕΣ

 

1. Νικολάου Πανταζοπούλου, «Τα 'προνόμια' ως πολιτιστικός παράγων εις τας σχέσεις χριστιανών - μουσουλμάνων», Istorifeski Pregled 4 (1976).

 

2. «Μια απάντηση με καθυστέρηση», Κυπριακός Λόγος 63-64 (1979).

 

3. «Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την έκδοση οθωμανικών εγγράφων της μονής Κύκκου», Κυπριακός Λόγος 65-66 (1979).