Ρουφίνος ο Κύπριος

Κύπριος φιλόσοφος του 2ου αιώνα μ.Χ. Η μοναδική πληροφορία που υπάρχει γι' αυτόν δίνεται από τον Λουκιανό στον Bio του Δημώνακτος*, του επίσης Κυπρίου φιλοσόφου. Σύμφωνα μ’ αυτήν ο Ρουφίνος ήταν περιπατητικός φιλόσοφος και χωλός. Ο Δημώναξ, προσθέτει ο Λουκιανός, δεν εκτιμούσε τον Ρουφίνο.

 

Ο Λουκιανός, στον Βίο του δασκάλου του Δημώνακτος, αναφέρει απλώς ένα σκληρό σχόλιο του κυνικού φιλοσόφου για τον Ρουφίνο. Το σχετικό εδάφιο (σε μετάφραση) έχει ως εξής:

 

...Όταν πάλι [ο Δημώναξ] είδε τον Ρουφίνο τον Κύπριο, εννοώ τον κουτσό φιλόσοφο των Περιπατητικών, να σπαταλά πολύ χρόνο σε περιπάτους, «δεν υπάρχει», είπε, «τίποτα περισσότερο ντροπιαστικό από κουτσό Περιπατητικό»...

 

Εδώ ο Δημώναξ, με το λογοπαίγνιό του παρουσιάζεται σκληρός, θεωρώντας παράδοξο ένας κουτσός να ανήκε στη Σχολή των Περιπατητικών (εκείνων που περπατούσαν).