Βασίλειος λόγιος

Λόγιος, κληρικός και δάσκαλος που έδρασε κατά τις αρχές του 13ου αιώνα στην επισκοπή Πάφου. Ταυτίζεται από μελετητές προς τον βιβλιογράφο Βασίλειο (1214).