Τιμώς ο χαλκοτρίβος

Image

Αρχαίος Κύπριος τεχνίτης του οποίου το όνομα και το επάγγελμα σώθηκαν σε συλλαβική επιγραφή από το Μάριον, πιθανώς του 4ου αιώνα π.Χ. Από το Μάριον προέρχονται και άλλες επιγραφές που αναφέρουν ονόματα χαλκουργών και μαρτυρούν την ανάπτυξη της επεξεργασίας του χαλκού στην περιοχή. Για το τι ακριβώς σήμαινε χαλκοτρίβος δεν υπάρχει ομοφωνία.   Άλλοι υποθέτουν ότι ήταν ο χαράκτης σε χαλκό, ενώ άλλοι ότι ο Τιμώς ήταν δοκιμαστής της καθαρότητας του χαλκού.