Τίμος

Όνομα Κυπρίου χαλκουργού της Αρχαιότητας. Το όνομά του και το επάγγελμά του σώζονται σε συλλαβική επιγραφή, πιθανώς του 4ου αιώνα π.Χ. από το Μάριον. Φαίνεται ότι στο Μάριον είχε αναπτυχθεί η μεταλλοτεχνία, αφού αναφέρονται, σε επιγραφές, και άλλοι χαλκουργοί και «χαλκοτρίβαι».