Τουρκόπουλλος

Κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια τουρκόπουλλοι ήταν οι μισθοφόροι πολεμιστές που απάρτιζαν ειδικό στρατιωτικό σώμα ελαφρού ιππικού. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και κατά την ακολουθήσασα περίοδο της Αγγλοκρατίας, τουρκόπουλλος ονομαζόταν ο διοριζόμενος από τις αρχές αγροφύλακας και δασοφύλακας.

 

Οι αγροφύλακες ή δασοφύλακες αυτοί ήσαν χωρικοί που ο καθένας επιφορτιζόταν με το καθήκον της επίβλεψης στη διοικητική έκταση του χωριού του. Τριγύριζαν στην ύπαιθρο, φορώντας στο μπράτσο τους ειδικό σήμα, και πρόσεχαν ώστε οι βοσκοί να μη προκαλούν καταστροφές σε κήπους ή σπαρτά των χωρικών ή σε κρατικά δάση, έλεγχαν για τυχόν άλλες παράνομες ενέργειες (όπως η παράνομη υλοτομία) ή η συλλογή άλατος σε παραθαλάσσιες βραχώδεις περιοχές (που απαγορευόταν αυστηρά) κλπ. Είχαν το δικαίωμα να καταγγέλλουν τους παρανομούντες χωρικούς, αλλά μέσω της αστυνομίας την οποία υποβοηθούσαν στην ύπαιθρο, ασκώντας οι ίδιοι αστυνόμευση.