Αυτοκρατορικό ημερολόγιο

Image

Ημερολόγιο το οποίο εισήγαγαν οι κάτοικοι της Πάφου λίγο μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς που έπληξαν την πόλη τους το 15 π.Χ., και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Οκταβιανό Αύγουστο.

 

Επειδή ο Οκταβιανός βοήθησε οικονομικά την σεισμόπληκτη Πάφο, οι κάτοικοί της την μετονόμασαν σε Αυγούστα, η δε παράλληλη εισαγωγή του αυτοκρατορικού ημερολογίου ήταν ακόμη μια χειρονομία ευγνωμοσύνης. Τούτο επειδή το νέο ημερολόγιο είχε ονόματα μηνών που προέρχονταν από ονόματα της οικογένειας και της μυθικής γενεαλογίας του Οκταβιανού Αυγούστου. Το ημερολόγιο αυτό είχε τους ακόλουθους μήνες (σε παρένθεση οι μήνες του σύγχρονου ημερολογίου προς τους οποίους περίπου αντιστοιχούσαν):

1. Αφροδίσιος (Μάιος)

2. Αγχισαίος (Ιούνιος)

3. Ρωμαίος (Ιούλιος)

4. Αινεαδαίος (Αύγουστος)

5. Καπιτώλιος (Σεπτέμβριος)

6. Σεβαστός (Οκτώβριος)

7. Αγριππαίος (Νοέμβριος)

8. Λιβαίος (Δεκέμβριος)

9. Οκτάβιος (Ιανουάριος)

10. Ιουλαίος (Φεβρουάριος)

11. Νερωναίος (Μάρτιος)

12. Δρουσαίος (Απρίλιος)

 

Ο χρόνος άρχιζε με τον μήνα Αφροδίσιον, προς τιμήν της Γεννήτριας Αφροδίτης (Venus Genitrix), από την οποία άρχιζε υποτίθεται η γενεαλογία των Ιουλίων (Ιουλίου Καίσαρα και Οκταβιανού Αυγούστου).

 

Το ημερολόγιο αυτό ίσχυσε μέχρι το 2 π.Χ., οπότε αναθεωρήθηκε ως εξής:

1. Αφροδίσιος (Οκτώβριος)

2. Απογονικός (Νοέμβριος)

3. Αίνειος (Δεκέμβριος)

4. Ιούλιος (Ιανουάριος)

5. Καισάριος (Φεβρουάριος)

6. Σεβαστός (Μάρτιος)

7. Αυτοκρατορικός (Απρίλιος)

8. Δημαρχεξούσιος (Μάιος)

9. Πληθύπατος (Ιούνιος)

10. Αρχιερεύς (Ιούλιος)

11. Έστιος (Αύγουστος)

12. Ρωμαίος (Σεπτέμβριος)

 

Το δεύτερο αυτό ημερολόγιο υιοθετήθηκε και από άλλες πόλεις της Κύπρου, κυρίως τις δυτικές, ενώ στις υπόλοιπες ίσχυε το αιγυπτιακό.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια